Szakmai képzéseink

Jelenleg nincs szakmai képzésünk.

Rendszertanúsítás

A megfelelően és hatékonyan kialakított és működtetett minőségirányítási rendszer lehetőséget ad a szervezetnek, hogy a vevői igényeknek és egyben a jogszabályi követelményeknek megfelelő terméket gyártson, illetve szolgáltatást nyújtson.

Mi tanúskodunk Ön mellett

Iparágspecifikus megoldások

Szervezetünk és munkatársaink több évtizedezes szakmai tapasztalátra alapozva, olyan speciális területeken is egyedi megoldásokat nyújtunk, mint az élelmiszer biztonság, energiairányítás és a kozmetikumok helyes gyártási gyakorlata.

Egyedi megoldásaink

Lehet akár egyéni vállalkozó, kis- és középvállalkozás vagy  multinacionális cég – szakmai tapaszalatunk és magasan képzett vezető auditoraink garantált megoldást nyújtanak rendszerük tanúsítására.

Tanúsított rendszerek

MSZ EN ISO 9001:2015 – Minőségirányítási Rendszer

Az ISO 9001 egy – a gazdaság minden területére kiterjedő – egységesen elfogadott nemzetközi szabvány. A működésnek olyan keretet ad, amely a vállalkozás méretétől és tevékenységétől függetlenül alkalmazható bármely iparági területen, mind a versenyszférában, mind a közigazgatásban, a kormányzati szervek, non-profit szervezetek működésében egyaránt.

A minőségirányítási rendszer biztosítja a cégen belüli folyamatok áttekinthetőségét és a tevékenységek ésszerű dokumentálhatóságát, lehetővé teszi a folyamatok napi irányíthatóságát. A minőséget nem csak a termékre értelmezi, hanem a folyamatok és a vállalat teljes egészére.

Miért éri meg tanúsítattni?

 • Garantálja a termékek és szolgáltatások állandó kifogástalan minőségét
 • Növeli a vevői elégedettséget, a vállalkozása megítélését
 • Elősegíti a hatékonyságot, eredményességet
 • A folyamatokat és dokumentációt áttekinthetővé, nyomon követketővé és visszakereshetővé teszi
 • A legtöbb EU-s pályázat esetében alapkövetelmény
MSZ EN ISO 14001:2015 – Környezetközpontú Irányítási Rendszer

Az ISO 14001-es szabvány segít az adott szervezet környezeti tényezőinek beazonosításában, a követelmények meghatározásában és a nemzetközi szabvány szerinti megfelelésben. Három alapvető pilléreként törekszik a jogszabályi követelményeknek való megfelelésre, a környezeti terhelés minimálisra csökkentésére, és a folyamatos fejlesztésre.

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetése és működtetése elősegíti a természeti erőforrások megóvását, a szennyezések és kockázatok csökkentését, a dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzését. Mindenféle típusú és nagyságú szervezetben alkalmazható és más irányítási rendszerekkel integrálható.

Miért éri meg tanúsíttatni?

 • Csökkentheti a környezeti károkból származó elhárítási költségeket
 • Megelőzhetővé és elkerülhetővé teszi a hatósági bírságokat
 • Csökkenti a környezeti szennyezést
 • Növeli a szervezet társadalmi és piaci megítélését
 • Javíthatja a hulladék-újrafelhasználást
 • A legtöbb EU-s pályázat esetében alapkövetelmény
MSZ ISO 45001:2018 – Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer

Az MSZ ISO 45001 szabvány a cé­gek szá­má­ra alapvető biz­ton­sá­gi kö­te­le­zett­sé­ge­ket, fel­ada­to­kat fog­lal­ja rend­szer­be a mun­ka­he­lyi mun­ka-, egész­ség- és tűz­vé­de­lem és balesetvédelem te­rü­le­tén. A munkaerő általános egészségi állapotát emeli ki, mely lényeges tényező a termékminőség és a termelékenység tekintetében. Segítségével a vállalat vezetésének teljes rálátása lesz a folyamatokban rejlő veszélyekre, melyekre időben fel tud készülni. Bevezetésével a munkahelyi balesetek száma csökken, nem beszélve a bírságokról, melyek elkerülése az összefogott szabályozat ismerete nélkül lehetetlen feladat.

Miért éri meg tanúsítattni?

 • Rendszerelvű megközelítést ad a munkavédelmi problémák megoldásában
 • Elősegíti a jogszabályi megfelelést
 • Csökkenti költségeket, a balesetek számát és súlyosságát
 • Csökkenti a biztosítási díjakat
 • Munkavállalói számára értéket teremt
 • Versenyelőnyt jelent beszállításnál
MSZ ISO/IEC 27001:2006 – Információ Biztonsági Irányítási Rendszer

Az ISO 27001-es szabvány átfogóan és határozza meg és szabályozza a vállalat teljes informatikai tevékenységére vonatkozó követelményeket, kiemelt figyelmet fordítva az adatbiztonsági és adatvédelmi területekre. Segít elemezni a vállalat működésének kockázatait, melyen keresztül kialakítható a magas szintű információvédelem.

Az információ olyan vagyon, amelynek értéke van, és ezt az értéket – más fontos üzleti javakhoz hasonlóan – a szervezet alkalmas módon védi. Az információbiztonság az információt sokféle fenyegetés ellen védi annak érdekében, hogy biztos legyen az üzletmenet folyamatossága, minimális legyen az üzleti kár, valamint hogy maximális legyen az üzlet lehetősége és a beruházások megtérülése.

Egy jól bevezetett IBIR gondoskodik, hogy vállalata megőrzizze az információ bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, valamint információs rendszereiben tárolt és kezelt adatainak elvesztése vagy sérülése elleni védelmet és az adatok folyamatos rendelkezésre állását nyújtsa.

MSZ EN ISO 22000:2005 – Élelmiszer Biztonság Irányítás Rendszer

Az ISO 22000-es szabvány összegzi és kiegészíti az ISO 9001 és HACCP fő rendelkezéseit, elveit, hogy hatékony keretet szolgáltasson az élelmiszerbiztonság tekintetében. Az EBIR megalkotásával az élelmiszer-biztonság irányelvei összefogott, rendszerezett formában állnak rendelkezésére azoknak, akik az élelmiszerellátási láncban helyet foglalnak.

Az élelmiszerlánc minden olyan résztvevője számára iránymutató, aki hatékony élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert akar kialakítani és működtetni. Így az élelmiszerlánc közvetlen résztvevői (pl. a takarmány előállítók, mezőgazdasági termelők, élelmiszergyártók és -kereskedők, vendéglátóipari egységek, az élelmiszer raktározásával, szállításával foglalkozók stb.) számára, illetve az élelmiszerlánc közvetett résztvevői (a növényvédő szereket, műtrágyákat, állatgyógyászati szereket előállítók, az adalékanyagokat, élelmiszeripari gépeket, tisztító- és fertőtlenítő szereket, csomagolóanyagokat gyártók stb.) számára éri meg bevezetni.

MSZ EN ISO 50001:2012 – Energiairányítási Rendszer

MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány célja az energiaköltségeknek, az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az egyéb kapcsolódó környezeti hatásoknak a csökkentése. A megtakarítások már a rendszerépítés kezdetétől jelentkeznek. Az energiairányítási rendszer működtetése jelentős költségmegtakarítással és számtalan előnnyel jár.

Miért éri meg tanúsítattni?

 • Csökkenő energiafogyasztás, kisebb energiaköltségek
 • Emelkedő vállalati presztízs, növekvő versenyelőny
 • Jobb üzleti teljesítmény
 • Biztonságosabb energiaellátás
 • Javuló jogszabályi megfelelés
 • Innovációösztönzés
MSZ EN ISO 22716:2008 – Kozmetikumok Helyes Gyártási Gyakorlata

A kozmetikai ipar számára készült GMP, az ágazat sajátos igényeit figyelembe vevő olyan dokumentum, melynek célja, hogy útmutatóként szolgáljon a kozmetikai termékek helyes gyártási gyakorlatának kialakításához. Szervezési és gyakorlati tanácsokkal segíti a vállalatokat, végigkövetve a termék útját az átvételtől a szállításig. A minőségirányítási szemléletet a gyakorlatba ültetve mutatja be,a kozmetikai termékek előállítására,ellenőrzésére és tárolására vonatozó útmutatásával.

FIGYELEM: A 1223/2009 EK rendelet a kozmetikai termékekről 8. cikkre vonatkozó részét 2013. július 11-től kell alkalmazni!

8. cikk: Helyes gyártási gyakorlat

 • A kozmetikai termékeket az 1. cikkben (e rendelet meghatározza forgalmazott kozmetikai termékre vonatkozó szabályokat, ezzel biztosítva a belső piac működését és az emberi egészség magas szintű védelmét) foglalt célkitűzések biztosítása érdekében a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően kell előállítani.
 • Helyes gyártási gyakorlatnak kell tekinteni, ha a gyártás megfelel a vonatkozó harmonizált szabványoknak, amelyek referenciáit az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.
HACCP – Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok

Az élelmiszerbiztonság elérésének, a fogyasztók védelmének a nemzetközi gyakorlatban leghatékonyabbnak tekintett eszköze a HACCP (Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok) módszere. A HACCP segítségével a folyamat során kritikus pontok kerülnek meghatározásra, ahol az élelmiszerbiztonság veszélybe kerülhet. Ezekre a pontokra kell kellő figyelmet fordítani, egy a gyakorlatban is jól használható dokumentáció formájában a kézikönyvön belül. Segít felismerni a folyamatok belső összefüggéseit, feltárja az ok-okozati kapcsolatokat, így logikus keretbe foglalja az új tudományos eredményeket és segíti bevezetésüket a korábbi tapasztalatokra alapozva.

FIGYELEM: A rendszer bevezetését jogszabály írja elő. A Magyar Élelmiszerkönyv meghatározza a rendszer általános előírásait. A HACCP rendszer működtetési kötelezettségét a 852/2004/EK rendeletet írja elő.

Auditoraink

Rugalmasak vagyunk, nem csak a hibákat tárjuk fel – széleskörű szakmai tapasztalatunkra alapozva – a problémákra és kihívásokra is objektív fejlesztési megállapítást tudunk tenni.

Cikkek

Az ISO 50001-ről összefoglalóan

Bevezetés A globális felmelegedés és ennek következményei már kézzelfoghatók a mindennapjainkban is, így az utóbbi évtitedekben egyre hangsúlyozottabbá vált a kötnyezet védelme. A vállalatok, cégek társadalmi megítélésében is komoly…

Tipikus hibák egy auditon

Az ISO 9001-es szabvány szerinti megfelelést a cégek mindegyike fogcsikorgatva vagy könnyedén, de megszerzi. Ez lenne az alapkövetelmény, csakhogy ez bekövetkezik, akár jól működik egy rendszer, akár sem. A…

Mennyit hoz egy tanúsítvány?

1990-es évek elején kezdődött a vállalati minőségirányítási rendszerek kora Magyarországon. Az ISO szabványsorozat és a TQM módszer mellett fokozatosan jelentek meg az iparágspecifikus követelményrendszerek. A fejlődés ma is töretlen,…

5 szempont a jó tanúsító kiválasztásához

A megfelelő tanúsító kiválasztássa körültekintést és átgondoltságot igényel. Amennyiben egy jól működő rendszert szeretnénk kapni, illetve fontos hogy tanúsítványunkat elirsmerjék, bizony időt kell fordítani a tanúsító kiválasztására is. Jelen…