A tanúsított szervezetek áttérése az új szabványra

Megjelent az ISO 50001:2018 szabvány, 2018.08.21.-én.

Ettől az időponttól kezdődően a tanúsított cégeknek 3 év áll rendelkezésre, hogy áttérjenek az új szabványra. Az áttérés megtörténhet megújító audit vagy az esedékes felügyeleti audit vagy rendkívüli audit keretében, mely a szervezet döntése, egyeztetve a tanúsító testülettel.
A szabvány beszerezhető a Magyar Szabványügyi Testületnél  MSZ EN ISO 50001:2019 jelzettel, magyar nyelven.

A 2018.08.21.-vel kezdődő, 3 éves áttérési időszak alatt az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint kiadott tanúsítványok eredetileg 2021.08.20.-ig érvényesek.

Magyarország Alaptörvény 53.cikk szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az átállási időszak 6 hónappal meghosszabbodik, így a tanúsítványok érvényességének új időpontja 2022.02.20.

Az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint tanúsított cégek feladatai az áttérés során:

  • megismerni az új szabvány követelményeit,
  • meghatározni a különbségeket, amelyeket kezelni kell, hogy a szervezet megfeleljen az új követelményeknek,
  • biztosítani a megfelelő képzést és a tudatosságot elérni valamennyi fél számára, akik hatással vannak a szervezet EIR eredményességére,
  • aktualizálni a meglévő irányítási rendszert, hogy megfeleljen a felülvizsgált követelményeknek, és igazolni ennek eredményességét,
  • kapcsolattartás a tanúsító szervezettel  az áttérési intézkedéseket, időpontot és díjat illetően (mobil: +36-30-423-2151 vagy iroda@european-cert.hu).