IBIR képzések

Információbiztonsági Irányítási Rendszer szakértő

Az információ a versenyképesség legfőbb forrása, de nem mindegy hogy bánunk vele! Ha az információ kezelése nem megfelelő, az a működési képességet is veszélyezteti. Az Információbiztonság Irányítási Rendszer szakértői képzésünket azzal a céllal indítottuk, hogy olyan szakembereket képezzünk ki, akik a korszerű információbiztonságot érintő módszereket átlátják, alkalmazni és adaptálni tudják szervezetük működésébe. Kurzusunkat az elméleti oktatáson túl, hatékony hétköznapi szituációs gyakolatokkal is színesítettük, amelyek megtörik a tananyag monotonitását és könnyítik az anyag megértését, elsajátítását. A kurzus résztvevői képesek lesznek az információbiztonsági irányítási rendszerek értékelésére és a vonatkozó jelentések elkészítésére. A megfelelően működtetett és következetes ISMIS stratégiával rendelkező vállalatok nem teszik ki magukat a biztonsági kockázatoknak, így fentmaradásukat hosszú távra biztosítják. Mindehhez azonban elengedhetetlenek olyan a munkatársak a cégnél, akik átlátják a rendszert, felelősek a működéséért, fenntartásáért és folyamatos fejlesztéséért

Képzési tematika
 • Az információ fogalma, az információbiztonság jelentősége
 • A korszerű információbiztonsági irányítás módszerei
 • ISO 27001 szabvány alapelveinek ismertetése
 • Az ISO 27001 szabvány követelményeinek ismertetése
 • A szabvány céljai, szerkezete, felépítése
 • A kapcsolódó jogszabályok ismertetése
 • Az auditálás alapfogalmai
 • Az auditorokkal szemben támasztott követelmények ismertetése
 • Az auditok kitűzésének, megszervezésének, lebonyolításának és az eredmények feldolgozásának megismerése
 • Auditálási technikák ismertetése
 • Tényszerű auditjelentések elkészítése
 • A belső audit szerepe az ISO 27001és ISO 9001 szabvánnyal összhangban történő fenntartásában és fejlesztésében
 • Harmadik fél általi tanúsítás folyamata