Integrált rendszerek

Integrált rendszerek belső auditor

Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabvány bevezetése a vállalatoknál sokszor egy időben történik, integrált irányítási rendszerként. Ebben az esetben a szervezetnek lehetőség van olyan auditorok képzésére, akik tisztában vannak mindkét szabvány elvárásaival és ami a legfontosabb, azok kölcsönhatásaival. Az ISO 9001 és 14001 szabványok logikájának és alapvetéseinek hasonlósága lehetővé teszi, hogy olyan belső auditorokat képezzünk, akik egy kurzus keretében el tudják sajátítani mindkét rendszer működését, folyamatait. Az integrált irányítási belső auditor alkalmas lesz az ISO 9001:2015-ös minőségirányítási-, az ISO 14001:2015–ös környezetirányítási integrált rendszer belső auditjának elvégzésére, a szabványokban megfogalmazott elvek és követelmények elemzésére és a különböző auditálási technikák alkalmazására, külön figyelmet fordítva az integrált auditálás sajátosságainak bemutatására.

Minőség-és Környezetirányítási rendszerek vezető

Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabvány bevezetése a vállalatoknál sokszor egy időben történik, integrált irányítási rendszerként. Ebben az esetben a szervezetnek lehetőség van olyan vezetők, menedzserek képzésére, akik tisztában vannak mindkét szabvány elvárásaival és ami a legfontosabb, azok kölcsönhatásaival. A kurzus kiemelten nagy hangsúlyt fektet a vezetői szemléletmód kialakítására és az audit objektivitásának fokozására. 7 napos felkészítésünk lehetővé teszi, hogy innovatív módszerekkel elkötelezzük a munkatársakat, vezetőket a vállalat céljainak és a szabványok elvárásainak megfelelően. A kurzus hallgatói amellett, hogy megismerik a minőség- és környezetirányítási szabályrendszert, megértik a szabályozás logikáját és képesek a hatékony előíró és tényrögzítő dokumentációra, képesek az auditerederedmények hasznosítására és a vállalat sikereinek előmozdítására.

Képzési tematika
 • Minőségirányítással kapcsolatos alapfogalmak és azok értelmezése
 • Az ISO 9001-es minőségirányítási rendszerszabvány és követelményeinek ismertetése
 • Az ISO 14001- es környezet központú irányítási rendszerszabvány és követelményeinek ismertetése
 • A két szabvány kölcsönhatásai, az inetgrált irányítási rendszerek és követelményeik
 • Szükséges dokumentációk ismertetése
 • Auditmódszertan
 • Az auditorokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények
 • Felkészülés a belső auditra
 • Az audit lefolytatásának menete
 • Az audit eredmények feldolgozása, helyesbítő intézkedések
 • A javító intézkedések felügyeletének módszertana
 • Integrált rendszerek belső auditorainak konkrét feladatai
 • A harmadik fél általi auditálás módszertana
Képzési tematika
 • A minőség fogalma és jelentősége a vállalatok számára
 • A környezet védelmének jelentősége, a vállalatok felelőssége
 • A környezetvédelem nemzetközi jelentősége, megítélése
 • Az ISO 9001 követelményeinek bemutatása
 • Az ISO 14001 követelményeinek bemutatása
 • A két szabvány kölcsönhatásai, az inetgrált irányítási rendszerek és követelményeik
 • A minőségirányítási rendszer bevezetése és az ehhez szükséges intézkedések ismertetése
 • A környezetirányítási rendszer bevezetése és az ehhez szükséges intézkedések ismertetése
 • A rendszerek fenntartása, folyamatos fejlesztése
 • A minőség- és környzetirányítási rendszer dokumentációja
 • A rendszerek tanúsítási folyamatának ismertetése
 • A vezetői felelősségek köre
 • A jó vezető ismérvei és a vezetés technikái
 • A minőség- és környzetirányítási vezető konkrét feladatainak ismertetése
 • Az integrált rendszerek bevezetésének általános tapasztalatai
 • A szemléletmód közvetítése a munkatársak felé