ISO 14001 Képzések

ISO 14001 belső auditor

A kurzus célja olyan belső auditorok képzése, akik érdemben hozzá tudnak járulni vállalatuk környezetirányítási rendszerének kiépítéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez. A képzés keretében a résztvevők megismerik az ISO 14001 szabvány elvárásait, átlátják és megértik az ehhez kapcsolódó jogszabályokat és elsajátítják a szükséges auditálási technikákat. A szabványhoz igazodva meg tudják tervezni a belső auditot, megfigyelések, interjúk és feljegyzések segítségével össze tudják gyűjteni az auditálást alátámasztó tényeket és érdemi javaslatokat tudnak tenni a helyesbítő intézkedésket illetően. A képzett környezetközpontú irányítási rendszer belső auditora környezettudatos szemlélet szellemében arra törekszik, hogy a természeti erőforrások felhasználását csökkentse, a környezetszennyezést megelőzze és a környezet terhelését minimálisra redukálja. Mindezek megvalósítása által a vállalat költségeinek csökkentéséhez is nagy mértékben hozzájárul.

ISO 14001 környezetirányítási vezető

A képzési program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az ISO 14001 szabvány követelményeinek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer kialakításának, bevezetésének, működtetésének, fenntartásának és fejlesztésének módszereit. A kurzus kiemelten nagy hangsúlyt fektet a vezetői szemléletmód kialakítására és az audit objektivitásának fokozására. Fontos számunkra, hogy a környezetirányítási vezető képzésben részt vettek amellett, hogy elsajátítják a szabvány elvátásait, vezetőként elköteleződjenek a környezetorientált szemléletmód és a fenntartható fejlődés mellett, és az ezek nyújtotta lehetőségeinek kiaknázásával képesek legyenek fokozni szervezetük hatékonyságát. A vezetői felelősség köre túlmutat az auditorin, ezért fontos, hogy olyanok jelentkezését várjuk, akik kellő ambíciót és elszántságot éreznek magukban ahhoz, hogy a vállalati ranglétrán feljebb lépve, nagyobb felelősséggel a vállukon is helyt tudnak állni és elköteleződni a környezetközpontú irányítás mellett.

Képzési tematika
 • Általános ismeretek a környezetvédelemről
 • Az ISO 14001szabvány követelményeinek bemutatása
 • A szabvány és egyéb követelmények összefüggéseinek magyarázata
 • A környezetközpontú irányítási rendszerek szerepének megfogalmazása és jelentősége
 • A környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos fejlesztése felülvizsgálatokon keresztül
 • A felülvizsgálatok fajtái, folyamata
 • Az auditálás alapfogalmai
 • Az auditorokkal szemben támasztott követelmények ismertetése
 • Az auditok kitűzésének, megszervezésének, lebonyolításának és az eredmények feldolgozásának megismerése
 • Auditálási technikák ismertetése
 • Belső audit a gyakorlatban: mintaauditon keresztül
 • KIR-hez kapcsolódó dokumentáció ismertetése
 • A harmadik fél általi tanúsítás folyamata
Képzési tematika
 • Általános ismeretek a környezetvédelemről
 • A környezet védelmének jelentősége, a vállalatok felelőssége
 • A környezetvédelem nemzetközi jelentősége, megítélése
 • A környezetközpontú irányítás fogalma, célja, elemei
 • Az ISO 14001 szabvány követelményeinek bemutatása
 • A szabvány és egyéb követelmények összefüggéseinek magyarázata
 • A környezetközpontú irányítási rendszerek szerepének megfogalmazása és jelentősége
 • A környezetközpontú irányítási rendszerek fejlesztése
 • A környezetirányítási rendszerek dokumentálása
 • A vezetői felelősségek köre
 • A jó vezető ismérvei és a vezetés technikái
 • A környezetirányítási vezető pontos feladatainak ismertetése
 • A KIR bevezetésének általános tapasztalatai
 • A KIR szemléleténeK közvetítése a munkatársak felé