ISO 9001 képzések

Minőségügyi belső auditor

Az ISO 9001:2015-as szabvány szerint már kialakított minőségirányítási rendszer működését a cég méretétől függően bizonyos időszakonkét felül kell vizsgálni. A minőségügyi belső auditor tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik a vállalat dolgozójaként a minőségirányítási rendszer szabványnak való megfelelését objektíven ellenőrzik, felülvizsgálják a beszállítói kapcsolatokat és érdemi megállapításokat tesznek a rendszer fejlesztésére vonatkozóan.

A tanfolyam elvégzése után Ön tisztában lesz a belső audit jelentőségével az irányítási rendszer fenntartásában, hatásának fokozásában. Ismerni fogja az ISO 9001: 2015 felépítését, rendszerét, elveit. Meg tudja tervezni és el is tudja végezni a belső auditot, illetve el tudja készíteni az ehhez kapcsolódó auditjelentéseket. A hibákból kiindulva megoldási javaslatokat tud megfogalmazni, illetve a helyesbítő intézkedések hatékonyságának ellenőrző módszereire is rálátást fog szerezni.

Minőségügyi vezető

A minőségügyi vezető képzési programunk célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő rendszer kialakításának, bevezetésének, működtetésének és fejlesztésének módszereit. A képzés keretében megismerik az ISO 9001 szabvány elvárásait, megértik a szabályozás logikáját, és megtanulják a helyes, tényrögzítő dokumentációs rendszer kialakítását.

A minőség őreiként tisztán átlátják a vállalat felelősségi viszonyait, szervezetrendszertét és ezekhez illeszkedve ki tudják alakítani a szervezet minőségpolitikáját. Felismerik a rendszer hibáit és megoldási javaslatokat, kockázat elkerülő intézkedéseket tudnak kidolgozni a szervezet számára. A kurzuson részt vettek méltón kerülnek vezetői pozícióba és jutnak a vállalati hierarchia magas fokára hosszútávú előnyöket biztosítva szervezetük számára.

Képzési tematika
 • Minőségirányítással kapcsolatos alapfogalmak és azok értelmezése
 • A szabvány alapelveinek ismertetése és értelmezése
 • A minőségirányítási szabvány követelményeinek ismertetése
 • A minőségirányítási rendszer tanúsításának folyamata, a felügyelet rendszere
 • A minőségirányításhoz szükséges dokumentációk ismertetése
 • Az auditálás alapfogalmai
 • Az auditorokkal szemben támasztott követelmények ismertetése
 • Az auditok kitűzésének, megszervezésének, lebonyolításának és az eredmények feldolgozásának megismerése
 • Auditálási technikák ismertetése
 • Belső audit a gyakorlatban: mintaauditon keresztül
Képzési tematika
 • A minőség fogalma és jelentősége a vállalatok számára
 • Az ISO 9001 követelményeinek bemutatása
 • A szabvány és egyéb követelmények összefüggéseinek magyarázata
 • A minőségirányítási rendszer bevezetése és az ehhez szükséges intézkedések ismertetése
 • A minőségirányítási rendszer fenntartása, folyamatos fejlesztése
 • PDCA részletes ismertetése, magyarázata
 • A minőségirányítási rendszer dokumentációja
 • A rendszer tanúsítási folyamatának ismertetése
 • A tanúsítás során elkövetett leggyakoribb hibák ismertetése
 • A vezetői felelősségek köre
 • A jó vezető ismérvei és a vezetés technikái
 • A minőségirányítási vezető konkrét feladatainak ismertetése
 • A MIR bevezetésének általános tapasztalatai
 • A MIR szemléleténeK közvetítése a munkatársak felé