MEBIR képzések

MEBIR belső auditor

A képzést és annak tananyagát olyan munkatársak számára alakítottuk ki, akik a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén szeretnének hozzájárulni vállalatuk fejlődéséhez. A jó, vállalatnak elkötelezett alkalmazott kincs, úgy mint egy felelősségtudatos vállalkozás egy munkavállaló számára. A tanfolyam elvégzésével lehetősége nyílik megismerni a nemzetközi egészség- és balesetvédelmi szabályozás követelményeit, alkalmazásának módját, erősítve ezzel munkatársai lojalitását. A tanfolyam elegendő ismeretanyagot szolgáltat az OHSAS 18001:2007 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) működtetéséhez, felügyeletéhez és belső auditjainak tervezéséhez és elvégzéséhez. A tanfolyam legfőbb előnye, hogy valóban az egészség-és balesetvédelemre helyezi a hangsúlyt és csak annyi ismeretanyagot közvetít, amely egy MEBIR belső auditor számára szükséges. A tanfolyam során Ön nem veszik el az általánosságok részleteiben, hanem egy szakspecifikus, koncentrált tananyagot kap kézhez, amelyet munkája során hasznosítania kell. Szükséges szinten Ön megismerkedik a munka- egészség és tűzvédelemre vonatkozó jogszabályokkal és az auditori feladatkörhöz kapcsolódó konkrét teendőkkel is.

Munkahelyi kockázatelemzés kis vállalkozásoknál

Kivétel nélkül minden munkáltató köteles elvégeztetni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését, illetve ezek dokumentációját. A kockázatértékelést évente felül kell vizsgáltatni, abban az esetben is, ha a vállalkozás életében semmi változás nem történik. A kockázatértékelés célja az alkalmazott technológiából eredő olyan veszélyforrások meghatározása, amelyek a technológiát működtető, karbantartó, ellenőrző munkatársakra veszélyt jelenthetnek. További célja a kockázat mértékének meghatározása becsléses módszerekkel és javaslattétel a kockázat várható hatásának csökkentésére. A kitér a munkahelyi kockázatelemzés jogszabályi elvárásainak ismertetésére és a szabályozás logikájának magyarázatára. A kockázatértékelés alapelvárása a sikeres munkavédelmi irányításnak, illetve a munkavégzés során előforduló balesetek és foglalkozási megbetegedések minimális szintre csökkentésének a kulcsa. Óvja Ön is munkaerejét és jelentkezzen induló kurzusaink valamelyikére!

Képzési tematika
 • Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási alapelvek bemutatása
 • MSZ 45001:2018 szabvány és követelményeinek ismertetése
 • A szabvány legfontosabb elemeinek értelmezése és ezek begyakorlása konkrét példák segítségével
 • Mit nyer egy vállalat a szabvány helyes alkalmazásával
 • A kapcsolódó jogszabályok megismerése
 • Az auditálás alapfogalmai
 • Az auditorokkal szemben támasztott követelmények ismertetése
 • Az auditok kitűzésének, megszervezésének, lebonyolításának és az eredmények feldolgozásának megismerése
 • Auditálási technikák ismertetése
 • Az auditálás során elkövetett leggyakoribb hibák ismertetése
 • A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási (MEBIR) belső auditor konkrét feladatai
 • Esettanulmányok
 • Próbaaudit
Képzési tematika
 • Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási alapelvek bemutatása.
 • MSZ 45001:2018 szabvány és követelményeinek ismertetése
 • A munkahelyi kockázatelemzésre vonatkozó jogszabályokA kockázatértékelés alapvető lépései:
 • A tevékenység osztályozása
 • A veszélyek azonosítása
 • A kockázat meghatározása
 • Kockázatok rangsorolása
 • Döntés arról, hogy a kockázat elviselhető-e
 • Értékelés, javaslattétel a kockázatok csökkentésének módjára.
 • A munkavállalók bevonása a kockázatértékelésbe
 • Az auditálás alapfogalmai
 • Auditálási technikák ismertetése
 • A kockázatértékeléshez kapcsolódó dokumentumok bemutatása