Továbbképzések

Minőségügyi vezető továbbképzés

A minőségügyi vezető továbbképzési programunk legfontosabb feladata, a szakmai irányítás képességének helyes elsajátítása. Mindehhez a megszerzett elméleti tudást gyakorlati tapasztalatokkal, szituációs gyakorlatokkal szükséges megerősíteni. Megismerik a korszerű minőségügyi módszertanokat és azok adaptálásának módját egy konkrét szervezet működésébe. Mindemellett a kurzus hallgatói megtanulják irányítani a végellenőrök munkáját, aktív problémamegoldókká válnak, megtanulják a helyes vállalati kommunikációt és kapcsolattartást, a tanfolyam végére igazi vezetőkké érnek!

Minőségügyi belső auditor továbbképzés

A személyes és a vállalati hatékonyság fokozásához elengedhetetlen a készségek folyamatos fejlesztése, a megszerzett tudásanyag felelevenítése. Továbbképző tanfolyamunkon a már megszerzett elméleti tudás átismétlése és gyakorlattal való alátámasztása a legfőbb célunk. Az alaptudást bizonyos területeken elmélyítjük, emellett a továbbképző tanfolyam során fokozódik a résztvevő objektivitása,melynek következtében képes lesz eredményesebben hozzájárulni a minőségirányítási rendszerek folyamatos fejlesztéséhez.
Gya­kor­lat­ori­en­tált, in­ten­zív továbbképzési programunk keretében Ön érdekes eset­ta­nul­má­nyokkal és azok fel­dol­go­zá­sával találkozhat,valamint igazi csapatjátékossá válhat a csoportmunkák, csoportonkénti prezentációk gyakorlásával.

Képzési tematika
 • A 3 napos alapképzés áttekintése
 • A szabvány fejlődési folyamatából leszűrt tapasztalatok ismertetése
 • A kockázatelemzés jelentősége az irányítási rendszerben
 • A team-munka előnyeinek kiaknázása
 • Hatékony minőségügyi gyakorlatok
 • Problémamegoldó feladatok
 • Braistorming
 • Szituációs gyakorlatok
 • Különböző csoportfeladatok, prezentációk elkészítése
 • Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási alapelvek bemutatása.
Képzési tematika
 • A 3 napos alapképzés áttekintése
 • Esettanulmányok
 • Adott területek audit ellenőrző listáinak összeállítása
 • Próbaaudit
 • Hibakeresési gyakorlat
 • Audit eredményei dokumentálásának gyakorlása
 • Helyesbítő javaslattételek kidolgozása