Pártatlansági politika

Pártatlansági politika.

 

Az European-Cert Tanúsító Kft. vezetése és minden munkatársa elkötelezett az iránt, hogy a  megfelelőség értékelési tevékenységet pártatlanul végzi.

A vezetőségtől független Pártatlansági Bizottság felügyeli, hogy a megfelelőség értékelési tevékenységünket pártatlanul, kereskedelmi, pénzügyi és egyéb ráhatásoktól mentesen végezzük.

Az European-Cert Tanúsító Kft. kezeli a tanúsítás megadásához fűződő lehetséges érdek-összeférhetetlenségeket, beleértve azokat is, amelyek a fennálló kapcsolatokból erednek. A pártatlanságot veszélyeztető kockázati tényezőket azonosítjuk, dokumentáljuk, figyelemmel kísérjük és a kockázatok csökkentésére intézkedést hozunk.

Az European-Cert Tanúsító Kft. munkatársai nem végeznek tanácsadási, belső auditori, veszélyelemzési  illetve kihelyezett oktatási tevékenységet az általuk tanúsított cégeknél.

Az European-Cert Tanúsító Kft. nem vállalja másik tanúsító testület tanúsítását.

Nem adjuk ki alvállalkozásba az auditokat irányítási rendszerekkel kapcsolatos tanácsadást végző szervezetnek, mert ez elfogadhatatlan mértékben veszélyeztetné az European-Cert Tanúsító Kft. pártatlanságát. Ez nem vonatkozik olyan személyekre akikkel egyéni auditorként szerződünk.

A pártatlanság tényállásáról auditoraink minden egyes tanúsítandó céggel kapcsolatosan, írásban nyilatkoznak.

Megköveteljük minden munkatársunktól, hogy haladéktalanul tájékoztassa az European-Cert Tanúsító Kft.-t minden érdek-összeférhetetlenséggel kapcsolatos, tudomására jutott információról. Minden ilyen információt haladéktalanul kivizsgálunk.

A Pártatlansági Bizottság évente egy alkalommal átvizsgálást végez az European-Cert Kft. által végzett tanúsítási és döntéshozatali tevékenység pártatlanságával kapcsolatban, amihez figyelembe veszi az European-Cert Tanúsító Kft. által végzett éves kockázatértékelést valamint a pénzügyi helyzet stabilitására vonatkozó értékelést.

Amennyiben a Pártatlansági Bizottság a pártatlanságot nem látja biztosítottnak vagy más súlyos szabálytalanságot észlel, úgy köteles írásban jelenteni az ügyvezető igazgató felé. Amennyiben nem történik a megadott határidőig intézkedés, úgy jogosult független intézkedést tenni a Nemzeti Akkreditáló Hatóság valamint a tulajdonosok felé.

Budapest, 2024.04.08.

Sőre Imréné

ügyvezető